LINDE COLLEGE      2021

Na twee lesjes biljarten wilde de lerares de derde maal een onderling toernooitje houden. Twaalf deelnemers moesten in iets meer dan een uur gereduceerd worden tot 1 winnaar. Eerst werd er door drie deelnemers, drie partijen gespeeld tot 4 caramboles en maximaal 8 beurten, de vier winnaars deden dat opnieuw. Wytse en Tom haalden beide de finale die na 8 beurten eindigde in 2-2. Geen probleem we doen het gewoon opnieuw nu was de stand 1-0 in het voordeel van Wytse. Als prijs kreeg hij een bekertje met als plaatje Biljartkampioen Linde College 2021.

Onderstaand enkele foto’s gemaakt door Leo

 

LINDE COLLEGE

Wolvega – “We zouden graag in oktober gebruik willen maken van jullie ervaring en know how”, dat was een verzoek van de sportafdeling het Linde College in Wolvega aan het de Biljartvereniging Pieter Stuyvesant in Wolvega. Er zijn twaalf HAVO/VWO leerlingen die meedoen aan de sportoriëntatie van de school.

Biljartvereniging Pieter Stuyvesant startte dit jeugdproject in Fit en Fun Plaza in Wolvega graag, want al jaren loopt het aantal actieve biljarters bij verenigingen terug en dus er is verjonging nodig.  Volgens het bestuur van de PS biljartvereniging zijn wel al leerlingen die deze sport onder de knie krijgen.Dit alles onder de enthousiaste leiding van Jan Ketellapper,Ton Valkenburg, Leo Ruitenberg en Herwich van der Vegt. Op onderstaande foto’s de jeugd in actie, foto’s gemaakt door Lenus van de Broek.

LOinde college5

Linde college4

Linde college3

Linde college2

 

linde-college-logo-w2[1]

 

Jeugdproject Linde College

Biljartvereniging Pieter Stuyvesant start jeugd biljart project in samenwerking met het Linde College uit Wolvega. Leerlingen vanaf ca. 16 jaar gaan kennis maken met de Biljartsport, dit gaan zij doen onder deskundige leiding van geoefende biljarters.

Gestart met dit biljartproject wordt gestart op maandag 8 oktober a.s. om 14.30 uur. De vervolg data zijn: maandag 15 oktober en maandag 29 oktober 2018.

Informatie:  J. Ketellapper.

_________________

Biljart Jeugdproject Linde College.

Biljart is niet saai en suf, dat vind sport coördinator Kees Verschuren van het Linde College en kwam met acht leerlingen kennismaken met de biljartsport. Biljartvereniging Pieter Stuyvesant startte daarom dit jeugdproject, al jaren loopt het aantal actieve biljarters bij verenigingen terug, er is verjonging nodig.

Ja, ik heb een carambole gemaakt hoorde je een klasgenoot roepen, je ziet dat ze het leuk vinden.

Al jaren is er een terug loop van biljarters, zeker jonge biljarters juist daar zitten verenigingen om te springen, nee in de biljartzaal is geen ruimte voor je mobieltje, maar je kunt er wel tijdens een partijtje biljarten praten hoe leuk eigenlijk die biljartsport wel is.

Juist daarom start Biljartvereniging Pieter Stuyvesant dit project samen met het Linde College om de jeugd naar de biljartzaal te brengen.

Alle begin is moeilijk, sommige pakken het echt goed op. Je ziet vele vrolijke gezichten na zo’n eerste biljart les en daar gaat het om, proeven aan iets wat je helemaal niet kent, zodat je later kan zeggen biljarten is niet suf maar leuk. Er over praten en je enthousiasme overbrengen op je mede leerlingen.

 

DSC_6474

 

DSC_6473

 

DSC_6472

 

 DSC_6471

 

DSC_6469

 

 

 DSC_6470

 

DSC_6467

 

________________ 

 Seizoen 2016 – 2017.

Succesvol Jeugd biljart project.

 Jeugdbiljart project 2016 – 2017 bij Biljartvereniging Pieter Stuyvesant is ook dit seizoen een groot succes geworden, een zestal leerlingen uit de buitenschoolse opvang van De Kinderkei uit Wolvega deden hier aan mee. Onder begeleiding van geoefende begeleiders maakte de leerlingen hun eerste kontakten met de biljartsport, en alle begin is moeilijk maar de nieuwsgierigheid en het enthousiasme was des te groter. Met ingang van nieuwe seizoen staat opnieuw het jeugdproject op de agenda voor zowel  De Kinderkei als ook de Biljartvereniging.

Reacties:

Timo;

Ik wist niet wat biljarten was leek het me wel leuk, na drie lessen snap ik het een beetje en vind ik biljarten best leuk.

Rik; de eerste les vond ik al leuk en de tweede les nog leuker omdat ik het wat beter kende.

Jens; ik dacht dat biljarten net als poolen met een tafel met gaten was. Dus toen ik 3 ballen zag dacht ik Huh. Dat was even wennen maar ik vond het leuk om te leren.

Jordy; ik vond het leuk dat we les kregen van professionals.

 

DSC_8637 

v.l.n.r. Leo Ruitenberg, Jan Ketellapper, Thijs, Joart, Jordy, Jens, Timo, Rit, Arie van Bodegom.
DSC_8618 (Small) 
Jordy in volle concentratie.

 DSC_8622 (Small)

Rit, pure prof.

DSC_8626 (Small)

Leo Ruitenberg met Tim en Joart.

DSC_8628 (Small)

Thijs, gaat voor de volgende  carambole. 

DSC_8632 (Small)

Diploma, als beloning.

____________

Jeugd Biljarten is niet saai, maar leuk! 

Enthousiastelingen Joart, Cane, Timo, Jordy, Ceder en Ninthe aan de biljarttafels onder begeleiding van deskundige leiding om uit te vinden of biljarten nou echt leuk is!

Met veel inzet werden door belgeleiders oefeningen voor gedaan, onder meer het goed en ontspannen staan met de voeten en de keu op de goede manier vasthouden wat een belangrijk onderdeel is tijdens het biljarten.

Bal posities werden neergelegd en uitgelegd aan de leerlingen om deze later dan zelf uit te voeren, wat soms in het geheel niet makkelijk bleek te zijn maar met flink oefenen toch prima lukte. Nadenken en concentreren met al die effecten is ook zo lastig, dat maakt het juist zo moeilijk en ook leuk mede daardoor is biljarten zeker niet saai en suf.

 

Biljart les, wat is moeilijk en leuk en leuk tegelijk.

Biljart les, wat is moeilijk en leuk en leuk tegelijk.

 

Jeugd Biljarten

  Biljartvereniging Pieter Stuyvesant in Wolvega heeft dit seizoen een biljart- jeugdproject. Volgens het bestuur hebben de biljartclubs jongeren nodig. Het doel achter dit project is de jeugd enthousiast te maken voor de biljartsport. Dat kan zelfs belangrijk zijn voor de sportontwikkeling van de jeugd. Een vakkundig leerprogramma is hiervoor opgezet.

Leerlingen vanuit de buitenschoolse opvang van:

kinderkei

________________________

Seizoen 2015 – 2016

Jonge biljarters heel enthousiast.

Gedurende een viertal weken hebben een zestal jongeren meegedaan aan het biljartjeugdproject dat georganiseerd was door Biljartvereniging ”Pieter Stuyvesant”. Op een leuke en ontspannen manier hebben de jongeren kunnen ontdekken wat biljarten allemaal inhoud. Van effect geven aan de speelbal tot aan het maken van caramboles is met de jongeren besproken en uitgevoerd. Met veel inzet en enthousiasme hebben de jongeren, afkomstig vanuit de buitenschoolse activiteit van “De Kinderkei” uit Wolvega, het biljarten leren ontdekken.

Jeugdbiljart project Pieter Stuyvesant. voorste rij v.l.n.r. Tristen, Stijn, Joart, Nick en Ben. achterste rij instructeurs J.Ketellapper, A. van Bodegom, L. Ruitenberg Begeleider Menno.

Jeugdbiljart project Pieter Stuyvesant.
voorste rij v.l.n.r. Tristen, Stijn, Joart, Nick en Ben.
achterste rij instructeurs J.Ketellapper, A. van Bodegom, L. Ruitenberg Begeleider Menno.

 Jeugdbiljarten in Weststellingwerf.

Biljartvereniging Pieter Stuyvesant start een biljart- jeugd project, het biljarten heeft jongeren nodig. Het doel achter dit project is de jeugd enthousiast te maken voor de biljartsport ook kan het zelfs belangrijk zijn voor de sportontwikkeling van de jeugd. Een vakkundig leerprogramma is hiervoor opgezet. 9 februari is de start van het jeugd-project met 6 leerlingen die komen vanuit de buitenschoolse activiteit van “De Kinderkei” te Wolvega. Interesse zie www.biljartstuyvesant.nl

 

kinderkei

Dinsdag 9 februari was het dan zover, de start van Biljarten voor de jeugd van Weststellingwerf werd georganiseerd door Biljartvereniging Pieter Stuyvesant, een club die de jeugd wil opzoeken voor de biljartsport. Met medewerking vanuit de buitenschoolse opvang van  “De Kinderkei” is een mooie start gemaakt met 6 enthousiaste leerlingen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Door voorzitter Jan Ketellapper werden zij welkom geheten en voorgesteld aan de biljartinstructeurs.Tevens vertelde Ketellapper de bedoelingen van jeugdbiljarten en gaf daarbij enige uitleg over de biljarttafels en materialen die daarbij horen. Leerlingen: De leerlingen die deze eerste les volgden waren: Nick, Stijn, Tristen, Joart, Ben en Diedert.Begeleider namens “De Kinderkei” is Menno. De instructeurs zijn Leo Ruitenberg , Cees van den Akker en Arie van Bodegom met als Teamleider Jan Ketellapper. les 1. Totale Les duur ca. 60 minuten.  Met de indeling van 2 leerlingen per instructeur. Op de drie biljarts werd gestart met de les, uitgelegd werd de houding van het lichaam met de stand van de voeten om zo ontspannen mogelijk aan het biljart te staan voor het beste resultaat. Het vast houden van de keu werd besproken, zowel voor de voorhand, waarvoor meerdere handstanden mogelijk zijn, als de achterhand. Tevens werd uitgelegd waarvoor het krijten van de pomerans diende. Wat er met het geven van effect aan de ballen allemaal kan gebeuren was voor de leerlingen een verassing! Door de leergierigheid van de leerlingen en een klein aantal leerlingen per biljart, kon al er snel van leerling worden gewisseld om hun oefeningen te doen. Met veel plezier voor leerlingen en instructeurs was deze eerste biljart les dan ook veel te snel voorbij. De volgende oefeningen werden gedaan:

  • Oefening 1: Stootbal van benedenacquit rechtuit stoten en recht terug laten komen tot op de pommerans.
  • Oefening 2a: Stootbal van benedenacquit rechtuit stoten en d.m.v. rechts effect terug laten komen tot in het rechter onderhoekkader.
  • Oefening 2b: Als 2a doch met links effect naar linker onderhoekkader.
  • Oefening 3: Van lange band naar lange band oversteken met 1 bal met zo weinig mogelijk stootjes
  • Oefening 4: Van lange band naar lange band oversteken met 2 ballen (stootbal en te raken bal) caramboleren in zo weinig mogelijk stootjes.
  • Oefening 5: Doorschietstoot

Les 2. 16 februari 2016 Les duur 60 minuten. Oefeningen 1,2,3, en 4 herhaald, oefening 5 het doorstoten van de bal en de eigen bal stilleggen werd goed uitgevoerd. Oefening 6, Trekstoot niet uitgevoerd. Reden: leerlingen zijn in deze leeftijd volgens de instructeurs niet allen in staat om een trekstoot uit te voeren. Nick en Tristen zouden de enige leerlingen kunnen zijn die dat mogelijk aan kunnen. Oefening 1,2 en 3 werden goed uitgevoerd. Oefening 3 en 4 werden door de leerlingen erg leuk gevonden, Nick en Stijn bereikte het aantal ca 30 stoten van lange naar lange band met twee ballen, uitstekend! Tristen deed oefening 3 in 76 stootjes en Joart in 56 stootjes. Oefening 4 werd door Tristen in 43 stootjes volbracht en Joart deed het 26 stootjes. Prima les. Les 3. 23 februari 2016 les duur 60 minuten. In les 3 werden onderdelen van les 2 herhaald, het oversteken met 2 ballen en het doorstoten. Verder werd de nadruk gelegd op het spelelement met twee en drie ballen, het caramboleren in een klein gebied. Het maken van caramboles werd gezien als erg leuk, er ontstond al snel een wedstrijdelement onder de leerlingen. Zeer prettige les ook voor de instructeurs. In overleg met de begeleiding van “de Kinderkei” voor les 4 een persoonlijk verslagje te laten maken door de leerlingen?, we zijn benieuwd. Les 4. Dinsdag 15 maart 2016 les duur 60 minuten Aangezien laatste les 3 weken geleden was werden eerst de beginoefeningen herhaald. Daarna werd er een wedstrijdje libre gespeeld tussen de leerlingen. Werd als zeer leuk ervaren en hierbij kwamen ook de winnaars mentaliteiten van sommige leerlingen naar voren. Sommigen waren zeer fanatiek. Na dit libre spel werd het honderden gespeeld. Met 4 ballen spelen was heel leuk. En zo werden er toch nog veel punten gescoord. Een score van 20 punten (alle ballen raak), door Tristen, werd met gejuich ontvangen. Reacties Leerlingen en De Kinderkei en Stellingwerf: De reacties na de eerste les waren eensluidend positief, zij vonden het een leuk uitstapje en een mooie ervaring. Poolen in een vakantie waren tot op heden de enige biljart avonturen voor sommige leerlingen. Verslag Nick: Biljarten. Wij vonden het heel leuk en wij hebben er heel veel van geleerd.Wij hebben geleerd : het kost heel veel zak geld als het tapijt scheurt. Wij hebben geleerd hoe je karrenbols maakt, de breete over steken, voorzichtig zijn. Wij hebben geleerd hoe je moet staan. Het leukste was de wedstrijd die we op het laatste speelden. Nick.

  Kinderkei Algemeen <Info@dekinderkei.nl>

RE: Kinderkei Biljarten.

Goedemorgen Arie,

Bedankt voor je mail.De kinderen en wij zijn razend enthousiast! Ze vonden het erg leuk.

Met Vriendelijke groet,Ellen

==================

Wolvega – Biljartvereniging Pieter Stuyvesant in Wolvega startte een biljart- jeugdproject. Volgens het bestuur hebben de biljartclubs jongeren nodig. Het doel achter dit project is de jeugd enthousiast te maken voor de biljartsport. Dat kan zelfs belangrijk zijn voor de sportontwikkeling van de jeugd. Een vakkundig leerprogramma is hiervoor opgezet. Op 9 februari was de start van het jeugdproject in Fit & Fun Plaza in Wolvega met zes leerlingen die komen vanuit de buitenschoolse activiteit van  ‘De Kinderkei’ in Wolvega.
=====================
 
Publicaties Courant "Stellingwerf" 22 maart 2016

Publicaties Courant “Stellingwerf” 22 maart 2016