Een kijkje in onze Biljartzaal

Wetenswaardigheden.

 

 Vastliggende ballen.
 

Uitgesprongen ballen.

 

Verklarende Woordenlijst

 

      Omdat er nogal wat “moeilijke” woorden voorkomen in de biljartsport, volgt hieronder een verklarende woordenlijst:
á cheval
Dit wordt door de arbiter geannonceerd als de ballen bij elkaar maar toch in verschillende vakken liggen.
Acquitstoot:

 

 

Punt op het biljartlaken waarop de ballen dienen te worden geplaatst bij  de aanvang van een partij, bij het vastliggen of uitspringen van ballen of voor de gelijkmakende beurt aan het slot. De acquits worden aangegeven met uiterst dun getekende kruisjes. Er zijn vijf acquits op een biljarttafel:
Het bovenacquit, het middenacquit, het linker benedenacquit, het beneden middenacquit en het rechter benedenacquit.
Amortiseren :
Het temperen vaan de loopkracht van de speelbal. De bedoeling van het amortiseren is, de speelbal zoveel mogelijk bij de derde bal te kunnen houden, om de twee ballen bij de derde bal te verzamelen.
Biljarderen:
De pomerans raakt nog steeds de stootbal op het moment dat de stootbal in aanraking komt met de tweede bal, (het doorduwen) deze ballen worden afgekeurd.
Carambole:
Met de pomerans de stootbal dusdanig raken dat uit die beweging de tweede en de derde bal ook geraakt worden door de stootbal.
Carotte:
De tegenstander een bewust moeilijke positie achterlaten als de poging tot caramboleren niet lukt.

Dedans:

Als na een gemaakte carambole de 2 ballen nog steeds in hetzelfde vak liggen dan annonceert de arbiter ‘dedans’ en dient er bij de volgende stoot minimaal 1 bal uit het vak gespeeld te worden.

Doorschietstoot:

Het dusdanig raken van de stootbal dat deze nadat de tweede bal wordt geraakt deze zijn weg rechtdoor vervolgt.

Effect:

 Elke andere beweging aan de bal geven dan de zuiver rollende beweging, d.w.z. beheerst stoten op ongeveer 1 cm boven de hartlijn in het midden van de bal(niet links of rechts van het midden)

 Entré:

Indien de te raken 2 ballen in hetzelfde vak komen te liggen dan annonceert de arbiter ‘entrée’, indien het om het spel 47/1 gaat dan is er uiteraard sprake van ‘dedans’.

Massé:

Kopstoot met effect zodat de speelbal om de eerste bal heen loopt.
 Moyenne.
Elke speler heeft een gemiddelde, moyenne, dit staat voor het aantal caramboles wat een speler maakt in één beurt. Dit varieert bij bv. Het libre van 0,15 voor de beginners tot 300,00 à 400,00 voor de wereldtop.

Piqué:

Kopstoot met vrijwel loodrechte keu, zonder zijeffect, waarbij de bal lijnrecht in de richting van het gegeven effect terugkeert.

 Rappel:

 Een bal dusdanig raken dat bal 2 via een band terugkeert op zijn oorspronkelijke positie.

Restez dedans:

De bal heeft, na annoncering van dedans door de arbiter, het vak niet verlaten en wordt afgeteld.

Serie américaine:

 

De grondlegger hiervan is nog steeds een punt van discussie, verschillende personen komen hiervoor in aanmerking. De mogelijke kandidaten zijn de Amerikanen Willy Hoppe , Sexton en Schaeffer evenals de Fransman Berger en de gebroeders Dion uit Canada.Een serie américaine houdt in: een serie te maken langs de band en darbij de ballen in een bepaalde positie trachten te houden, welke deze serie mogelijk maakt. Rechtshandige spelers spelen het biljart met de klok mee en linkshandige spelers tegen de klok in.

Trekstoot:

Stoot tegen de onderzijde van een biljartbal, waardoor deze terugloopt na de andere bal te hebben geraakt.

  Trekstoot (opstoot):

Deze dient om te bepalen welke speler mag zeggen wie er dient te beginnen. De ballen worden dan via de tegenoverliggende band gespeeld ten einde zo dicht mogelijk bij de onderste band uit te komen, diegene die het dichtst bij ligt is winnaar. Let op! Indien een speler de bovenliggende band raakt en speler twee heeft dan zijn bal nog niet geraakt , is ook winnaar.

 _______________________________________

Praktische tips & wetenswaardigheden!

                                                                                                                                                                                                       
Wat weegt een biljart?
 Waar is het laken van gemaakt?
 Waar is het speelveld onder het laken van gemaakt?
 Hoe dik is een leiplaat?
 Waarom is een biljart verwarmd?
 Kan ik een biljart op zolder of in de kelder plaatsen?
 Wat zijn de maten?
 Wat zijn de wedstrijdmaten?
 Wat bedoelt men met speelmaten?
 Hoeveel ruimte heb ik nodig?
 Hoe lang is een keu?
 Hoe vaak moet ik het laken vervangen?
 Bestaan er ook tafels waaraan je kunt zitten?
 Bestaan er tafels voor zowel carambole als pool/snooker?
 Bestaan er andere kleur lakens dan groen?
 Mijn biljart bonkt, hoe komt dit?
 Wat is het verschil tussen boven- en zijmontage?
 Hoelang gaat een biljart mee?
 Waarom zitten er witte markeringen/diamonds in de banden?
 Hoelang gaan biljartballen mee?
 Waar zijn biljartballen van gemaakt?
 Hoe ontstaan witte spots op het laken?
 Hoeveel stroom gebruikt een verwarming?
 Hoe hoog moeten lampen boven een tafel hangen?
 
 
Wat weegt een biljart?

Een biljart met speelmaat 230 x 115 cm en een 5-cm dikke lei weegt 800 kg, ter vergelijking, een waterbed weegt al gauw 1000 kg. Het gewicht wordt over het aantal poten/kolommen verdeeld.

Waar is het laken van gemaakt?

Het laken bestaat hoofdzakelijk uit wol, ter versteviging wordt hier vaak nylon aan toegevoegd.

Waar is het speelveld onder het laken van gemaakt?

Het materiaal voor het speelveld bestaat uit leisteen.

    

Hoe dik is een leiplaat?

De standaard dikte voor carambole is 5 cm, vroeger werden zelfs lei platen van 7 cm gebruikt, tegenwoordig komen ook diktes van 4 cm voor.

Waarom is een biljart verwarmd?

Leisteen is een poreus materiaal en neemt hierdoor vocht op uit zijn omgeving, om dit te voorkomen wordt de leiplaat verwarmd zodat de snelheid van het laken niet wordt beïnvloedt door het vocht uit de leiplaat.

Kan ik een biljart op zolder of in de kelder plaatsen?

Indien het biljart via de trap moet worden verplaatst zal in ieder geval de leiplaat uit 3-delen moeten bestaan, tevens moet het frame demontabel zijn.

Wat zijn de maten?

De meest gangbare speelmaten zijn: 210 x 105 cm, 230 x 115 cm en 285 x 142,5 cm, echter ook tafels met afwijkende afmetingen komen voor. De lengte is altijd 2 x de breedte.

Wat zijn de wedstrijd maten?

De officiële speelmaten zijn 230 x 115 cm en 285 x 142,5 cm. De speelmaat 230 komt het meest voor. De grote maat wordt veelal gebruikt bij het 3-bandenspel en de diverse ankerkader spelen.

Wat bedoelt men met speel maten?

 Dit is de maat gemeten tussen de banden op het speelveld. De breedte van de banden is hier buiten beschouwing gelaten.

Hoeveel ruimte heb ik nodig?

Een standaard keu heeft een lengte van 140 cm, hierbij opgeteld wordt een extra 5 cm voor de uitstoot. Deze uitkomst vermenigvuldigt u met 2 en telt de speel maat hierbij op. Voor een tafel met afmeting 230 x 115 cm heeft u dus een speelruimte nodig van 520 x 405 cm. Bij een loodrechte afstoot uit de band van een vaste bal aan de band gelden deze minimum maten. Dit komt echter in minder dan 5% van de stoten voor. Er bestaan ook keuen met een lengte variërend tussen de 110 en 130 cm om deze stoten in geval van ruimtegebrek te kunnen maken.

Hoe lang is een keu?

Een standaard keu heeft een lengte van 140 cm. Er bestaan ook keuen met een lengte variërend tussen de 110 en 130 cm.

Hoe vaak moet ik het laken vervangen?

Bij normaal gebruik in de horeca adviseren wij jaarlijks de lakenbanden en het bladlaken te vervangen. In de topcompetitie wordt ieder half jaar het laken vervangen.

Het roteren van de bal bij bepaalde stoten, door wrijving, een temperatuur kan bereiken van 250   °C, en hierdoor een  witte punt veroorzaakt op het laken?

Bestaan er ook tafels waaraan je kunt zitten?

De hoogte van de onder regel van het biljart bepaalt of u aan het biljart kunt zitten. Er zijn speciale biljarts die hiervoor geschikt zijn, deze zijn tevens uitgerust met een afneembaar tafelblad.

Bestaan er tafels voor zowel carambole als pool/snooker?

Er bestaan combibiljarts waarbij de banden verwisseld kunnen worden. Zo kunt u van uw carambole in een mum van tijd een poolbiljart maken. Het blijft echter een compromis aangezien de verschillende spelsoorten op een ander type laken worden gespeeld.

Bestaan er andere kleur lakens dan groen?

Het meest gebruikte carambole laken is groen gekleurd, soms wordt er ook op blauw laken gespeeld.

Mijn biljart bonkt, hoe komt dit?

Als de banden geen optimaal contact met de leiplaat maken zal de energie uit de bal verloren gaan in de band. De band zal deze opgenomen energie omzetten in trilling. Een biljart dat bonkt zal onnodig veel energie afstaan en daardoor trager worden van spel. Dit is veelal het geval bij biljarts met zijmontage banden. Indien de neus van de band vettig is, is een optimaal contact met de band niet mogelijk. De ballen zullen gaan springen en hierdoor een bonkend geluid veroorzaken. Door de lakenbanden te vervangen wordt dit meestal opgelost.

Wat is het verschil tussen boven- en zij montage?

Bij boven montage worden de banden verticaal op de leiplaat bevestigd. De bouten gaan hier door de leiplaat heen. Deze manier van monteren minimaliseert de speling en trilling van de banden. Bij zijmontage worden de bouten horizontaal bevestigd in de lei, hierdoor is de kans op trilling groter en dus de zuiverheid van de tafel minder.

Hoelang gaat een biljart mee?

 Als een biljart goed wordt onderhouden zal het zeker tientallen jaren meekunnen. Wel zijn de rubbers aan veroudering onder heven. Een gemiddelde leeftijd voor de rubbers is 10 jaar.

Waarom zitten er witte markeringen, diamonds in de banden?

Om een goed positiespel te kunnen spelen en optimaal gebruik te maken van de tafel zijn de banden voorzien van markeringen. Aan de hand van deze markeringen kunt u uitrekenen waar de bal zal komen als er via de band wordt gespeeld. Met name met 3-banden wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van deze tactiek.

Hoelang gaan biljartballen mee?

Ook biljartballen zijn onderhevig aan slijtage, soms kunnen de ballen enkele millimeters slijten per seizoen als ze intensief bespeeld worden. De topteams in de competitie vervangen daarom jaarlijks de ballen.

Waar zijn biljartballen van gemaakt?

Vroeger werden ballen gesneden uit ivoor, tegenwoordig worden ze gemaakt van kunststof. De Aramith ballen worden vervaardigd uit Phenolhars en staan garant voor een constant gewicht en een perfecte loop.

Hoe ontstaan witte spots op het laken?

Deze markeringen ontstaan door wrijving van de bal met het laken. Bij met name trek- en doorstoten roteert de bal op een plek. De temperatuur kan hierdoor oplopen tot 250 C en veroorzaakt een witte spot.

Hoeveel stroom gebruikt een verwarming?

 Een verwarming verbruikt tussen de 800 en 850 watt.

Hoe hoog moeten lampen boven een tafel hangen?

De ruimte tussen de onderkant van de lampen en het laken van de tafel moet 80 cm bedragen.

______________________________________________________