ALLE BILJARTACTIVITEITEN LIGGEN STIL TOT SINT JUTTEMIS!

VAN ONZE VOORZITTER

Beste biljartvrienden,   

 

Het jaar 2020 zit er bijna op, tijd voor een terugblik.

2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Het werd gedomineerd door het  coronavirus. Iedereen op onze wereld heeft er mee te maken gekregen.

 

En wij hier in de Stellingwerven zijn er relatief -tot nu toe-  goed voor weg gekomen.

Angstige en vervelende tijden die ons ook dwars hebben gezeten met de uitoefening van onze mooie biljartsport. En wat nog vervelender is, het is nog niet voorbij!

 

Toch zijn er eindelijk wat lichtpuntjes te noemen. Vaccins komen eerdaags ter beschikking

En de recentelijk ingestelde “lockdown” gaat hopelijk ook zijn vruchten afwerpen.

 

Ik wil jullie allemaal  bedanken voor alle werkzaamheden die je voor onze biljartvereniging in 2020 hebt gedaan. Niet in de laatste plaats mijn medebestuursleden en degenen die bezig zijn geweest met de organisatie van onze wedstrijden en  toernooien en natuurlijk ook onze webmaster Herwich.

 

Als straks in 2021 de corona is teruggedrongen en we  weer mogen biljarten moeten we zeker de vlag uithangen en een feestelijk toernooi organiseren want we hopen natuurlijk nooit meer zo iets als een corona pandemie mee te maken.

 

Ik wens jullie ondanks de huidige misère, gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021. En als we iets voor jullie kunnen doen, of heb je iets op te merken, laat het ons weten.

 

Jacques Stallmann

voorzitter

 Knipsel
 

Koning bezoekt Tijd voor Krijt in Week tegen Eenzaamheid

Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 5 oktober in activiteitencentrum Dwars in Leiderdorp een bezoek gebracht aan het initiatief Tijd voor Krijt. Het bezoek stond in het teken van de Week tegen Eenzaamheid, die van 1 tot en met 8 oktober met activiteiten in heel Nederland eenzaamheid onder de aandacht brengt.

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn 700.000 ouderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil in het kader van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ aandacht vragen voor dit sociaal isolement onder ouderen. Het ministerie heeft daarnaast de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid opgericht, waarbij 130 bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen hebben geslagen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Tijd voor Krijt, deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), waarbij biljarten wordt ingezet om mensen vanaf 55 jaar met elkaar in contact te brengen. Het wil op laagdrempelige wijze ouderen uit hun isolement halen, hun eenzaamheid bespreekbaar maken en hun vitaliteit bevorderen. Tijd voor Krijt is ontstaan in samenwerking met De Derde Helft, een project binnen het Oldstars-programma van het Nationaal Ouderenfonds. Het fonds zet zich hiermee in voor een ouderenvriendelijke sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen.

De Koning ging in het activiteitencentrum in gesprek met vertegenwoordigers van de KNBB, VWS, het Nationaal Ouderenfonds en De Derde Helft over verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden die op touw zijn gezet om eenzaamheid onder ouderen op te sporen en tegen te gaan. Naderhand sprak Koning Willem-Alexander aan de biljarttafel met enkele ouderen over hun deelname aan Tijd voor Krijt, het taboe op eenzaamheid en hun omgang met en tegengaan van sociaal isolement.

Tijdens het bezoek werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Het Lindecollege komt weer gebruik maken van onze biljartzaal, om les te krijgen van  vier leden van onze club.

Data 8 oktober en 5 november van 14.30 uur – 16.00 uur.

HELAAS DEZE LESSEN GAAN NIET DOOR

                           I.V.M. CORONA

Uitslagen van 6 oktober en nieuwe stand, zie competitie!

 Uitslagen dagcompetitie  12  oktober online!

 

Biljartlessen, zie activiteiten.