Beste biljartvrienden,   

 

Het jaar 2020 zit er bijna op, tijd voor een terugblik.

2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Het werd gedomineerd door het  coronavirus. Iedereen op onze wereld heeft er mee te maken gekregen.

 

En wij hier in de Stellingwerven zijn er relatief -tot nu toe-  goed voor weg gekomen.

Angstige en vervelende tijden die ons ook dwars hebben gezeten met de uitoefening van onze mooie biljartsport. En wat nog vervelender is, het is nog niet voorbij!

 

Toch zijn er eindelijk wat lichtpuntjes te noemen. Vaccins komen eerdaags ter beschikking

En de recentelijk ingestelde “lockdown” gaat hopelijk ook zijn vruchten afwerpen.

 

Ik wil jullie allemaal  bedanken voor alle werkzaamheden die je voor onze biljartvereniging in 2020 hebt gedaan. Niet in de laatste plaats mijn medebestuursleden en degenen die bezig zijn geweest met de organisatie van onze wedstrijden en  toernooien en natuurlijk ook onze webmaster Herwich.

 

Als straks in 2021 de corona is teruggedrongen en we  weer mogen biljarten moeten we zeker de vlag uithangen en een feestelijk toernooi organiseren want we hopen natuurlijk nooit meer zo iets als een corona pandemie mee te maken.

 

Ik wens jullie ondanks de huidige misère, gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021. En als we iets voor jullie kunnen doen, of heb je iets op te merken, laat het ons weten.

 

Jacques Stallmann

voorzitter

 
 

Beste Biljarters,

Het is al weer even geleden dat jullie iets gehoord hebben van jullie bestuur. Nu echter hebben we goed nieuws te melden:
 
1. We mogen vanaf volgende week weer biljarten!!
2. Onze biljartzaal is vergroot
3. Er staan nu niet drie maar vier biljarts!
4. Alle biljarts zijn door experts van 123 biljarts nagekeken en van nieuwe lakens voorzien. 
 
Onze leden Leo, Herwich, Jan Ketellapper en George hebben er voor gezorgd dat we vanaf volgende week weer los kunnen met onze mooie sport. Zij hebben hiervoor veel werkzaamheden verricht.  Hierbij wil ik die mannen daarvoor, namens jullie, hartelijk bedanken. Wanneer we weer precies los kunnen hangt nog even af van een paar kleine dingen die nog geregeld moeten worden, maar jullie krijgen van George begin volgende week een mailtje, waarin hij aan zal geven wanneer het definitief kan!
Wel moeten we er rekening mee houden dat we maximaal met 8 personen tegelijk in de biljartzaal mogen zijn. Zijn er meer biljarters die willen spelen, dan dienen zij te wachten in het horeca deel van Fit en Fun naast de biljartzaal.
Maar dat lijkt mij geen echt beletsel om te kunnen spelen.
Ik wens jullie dan ook veel plezier bij het spelen van onze mooie sport in een prachtige nieuwe biljart omgeving.
 
                                                                                                       Jacques Stallmann
                                                                                                       voorzitter
 

 

Van jullie voorzitter

 

Beste Biljartvrienden,

 

Nu steeds duidelijker wordt dat we voorlopig nog niet aan het biljarten toekomen, even een paar opmerkingen van jullie voorzitter over hoe nu verder. Onze competitie ligt stil, ons dagteam knbb ligt stil, onze toernooien zijn uitgesteld. En ook onze algemene ledenvergadering -normaal gesproken gehouden in april- kan geen doorgang vinden. Hoe nu verder? Afhankelijk van wanneer er weer gebiljart kan worden bekijken we of de competitie af kunnen maken of niet. 

Zelf ben ik er geen voorstander van om onmiddellijk weer te gaan biljarten als dat van onze overheid mag. Ik zou dan nog zeker 14 dagen willen wachten alvorens te starten, waarom? Allen weten dat ouderen het meest kwetsbaar zijn voor dit coronavirus! Dus laten we vooral geen onnodig risico nemen omdat het gros van onze biljarters behoort tot de doelgroep “ouderen” . Ook al lijkt het al veilig!

 

Ook over het uitstel van onze algemene ledenvergadering geven onze statuten en richtlijnen van de KNBB geen uitsluitsel. De omstandigheden van dit virus zijn namelijk nog nooit eerder voorgekomen en er is dus niet in voorzien. Gezond verstand zegt, schrijf een algemene ledenvergadering pas uit als het verantwoord is en laat alles functioneren zoals dat nu gaat. We houden ons daar dus maar aan vast!

 

Is er dan helemaal geen goed nieuws? Jawel, voorlopig blijf ik jullie dagelijks per email voorzien van de goed geschreven columns van Cas Juffermans en…we hebben bericht ontvangen dat onze biljartzaal zeer binnenkort zal worden vergroot waardoor er een mogelijkheid komt om een vierde biljart te plaatsen.

 

Ik hoop dat jullie allemaal nog in goede gezondheid verkeren en dat we elkaar spoedig zullen kunnen gaan zien. Heb je iets op te merken of wil je contact bel me dan gerust want twee weten altijd meer dan een 0561 689396.

Jacques